Polityka prywatności serwisu www.picturewall.pl

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Promax II s.c., Wojciech Chorzępa, 50-427 Wrocław, ul. Krakowska 98.

3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

• Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz aby mieć możliwość kontaktu z Tobą

• Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru i wystawienia faktury.

• Nr telefonu – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru; czasami też dzwonimy w celu wyjaśnienia wątpliwości co do szczegółów zamówienia.

• Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą.

• Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

• Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

• Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.

• Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.


5. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres
kontakt@picturewall.pl lub listem poleconym na adres: Promax II s.c., 50-427 Wrocław, ul. Krakowska 98.

8. Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych gwarantują Ci szerokie uprawnienia względem administratora danych, o czym informujemy poniżej:

  • Prawo żądania od administratora dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO
  • Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO
  • Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO
  • Prawo do otrzymania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania zgodnie z Art. 19 RODO
  • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art 7 ust. 3 RODO
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

Prawo do zgłoszenia przeciwu na podstawie art. 21 RODO

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, w tym profilowania. W tym wypadku nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Fototapety Autorskie ze złotym kolorem

Fototapety premium

Fototapety przeznaczenie

Fototapety kolekcje

Fototapety Dla Biznesu